Birgit Furberg Psykologipraksis

Birgit Furberg psykologipraksis

Psykologspesialist med egen deltidspraksis på Psykosomatisk institutt i Oslo. Har tidligere arbeidet i 30 år som psykolog i det offentlige helsevesen.
Har 4 års utdannelse fra Institutt for psykoterapi.
Annen tilleggsutdannelse er blant annet:

  • Affektbevissthetsterapi
  • Kognitiv terapi
  • Hypnose og Psykoddrama

Spesialist i klinisk psykologi i 1985.
Spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi i 2004.
Tittel på skriftlig arbeide: Om narsissisme og intensiv psykosepsykoterapi med fokus på selvfølelse.


Skriftlig henvendelse kan sendes til Psykosomatisk institutt, Eckersbergsgate 30, 0260 Oslo eller per email: furberg.birgit@gmail.com. Send gjerne med en henvisning fra din fastlege. Timehonorar kr. 500,00.

Behandlinger:

Jeg behandler:

  • Depresjon
  • Angst
  • Tvangsproblemer
  • Kriser og konflikter
  • Lav selvfølelses-problematikk